Groen aan het werk in de vzw's en beheersorganen

Wie dacht dat de eerste echte Edegemse gemeenteraad
van de nieuwe legislatuur gisteren vlot zou verlopen, kwam bedrogen uit. De
agenda toonde behoorlijk licht, maar liep vertraging op door onenigheid tussen de
meerderheid en de oppositie over de invulling van de afvaardiging in de
verschillende beheersorganen en vzw’s.

Uiteindelijk kon de gemeenteraad
na twee uur steekspel toch de nodige knopen doorhakken. Groen heeft twaalf
mandaten weten te verzilveren. Zo zullen Nathalie Meykens en Rita Verbruggen in
respectievelijk de vzw Kind en Gezin en de PWA zetelen (plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap). Schepen Jeroen Van Laer en gemeenteraadslid Koen
Lauriks nemen onder meer de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans voor hun
rekening. “Een boeiende opdracht”, laat Lauriks weten. “De laatste jaren werd
het gemeentelijk kunstcentrum stiefmoederlijk behandeld. Volgens mij mogen we
ambitieuzer zijn. Er zou bijvoorbeeld een betere samenwerking kunnen opgezet
worden met het Heemmuseum en een horecagelegenheid lijkt me ook een goed idee.
Ook de vzw Sport- en recreatiecentra Edegem, waar ik samen met schepen Goedele
Van der Spiegel ben voor afgevaardigd is belangrijk. We zijn immers een
sportieve gemeente.” Jeroen en Koen zetelen tevens in het bestuurscomité van de
sociale dienst van het gemeentepersoneel. “Maar eigenlijk heeft dat weinig te
maken met beleid”, zegt Van Laer. “Het is een comité dat één tot twee keer per
jaar samenkomt om zich te buigen over de extra onkosten bovenop de sociale
basisvoordelen van het personeel zoals doktersbriefjes.”

Voor de vzw ’t Forum is
OCMW-raadslid Maarten Vergauwen aangeduid. “De bedoeling is dat we met het
ontmoetingscentrum actief inzetten op de wijkwerking van Buizegem”, zegt hij. “Concreet
bestaat dat uit het beheer van het gebouw en de organisatie van de wijkfeesten
en dergelijke. Belangrijk daarbij is dat het gebeurt in samenwerking met de
wijk. Het mag geen kwestie zijn van politici die mensen dingen opleggen. Het
interessante eraan is dat dit mandaat een zeer praktische kant heeft. Een
belangrijke opdracht is bijvoorbeeld meehelpen tijdens de evenementen. Ik zal
dus de handen uit de mouwen steken."

Fractieleidster Sien Pillot is mee
bevoegd voor het beheersorgaan van de Schoolraad van Andreas Vesalius en dat van
de openbare bibliotheek. “In het eerstgenoemde heb ik reeds zes jaar ervaring.
Voor Groen is een degelijke gemeenteschool van ontzettend groot belang. De
komende jaren zullen we geconfronteerd worden met tal van uitdagingen. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwbouw en het behouden van het aantal leerlingen.
Wat betreft de bibliotheek is er misschien zelfs nog meer werk aan de winkel.
De huidige is te klein en beantwoordt niet aan de noden van vandaag. Voor Groen
is een nieuwe aantrekkelijke bibliotheek zeker een prioriteit, al zal dat een
werk zijn van lange adem.”

Sien Pillot zal ook in het
Autonoom Gemeentebedrijf zetelen, samen met Dirk Vergauwen. “Dat was al in de
vorige legislatuur opgericht”, zegt Dirk. “Maar tot nu toe is er niets
concreets mee gedaan. Daar willen wij verandering in brengen. De komende zes
jaar zal het een instrument zijn voor het voeren van een efficiënt grond- en
pandenbeleid. Hierdoor zullen we dus werk kunnen maken van betaalbare woningen
in Edegem.”