Groen Edegem fier op bestuursakkoord

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bestuursakkoord en dat in een uitermate collegiale sfeer. Pittige discussies en lange dagen van vergaderen, onderhandelen, terugkoppelen en knopen doorhakken. Maar het resultaat mag er zijn. Zoals in het officiële persbericht werd meegegeven: het bestuursakkoord is een ambitieuze mix van de drie partijprogramma's. N-VA, Groen en Open VLD zijn er klaar voor om de komende zes jaar van Edegem een uitdagende gemeente te maken!

Groen is ook zeer tevreden over verschillende groene en sociale accenten in het bestuursakkoord. We lichten er enkele voor ons belangrijke zaken uit:

Edegem wil zich profileren als kindvriendelijke gemeente. De gemeente maakt werk van een uitgebouwd speelweefsel door de gemeente. Parkjes en pleintjes worden avontuurlijker ingericht. Op de buitenglacis van Fort 5 komt een heus speelbos. We plannen ook een geboortebos.

Na jaren van status-quo rond de veroudere bioklas, gaan we met het nieuwe bestuur zowel qua locatie als werking de bioklas een nieuwe start geven.

Edegem bouwt haar netwerk van 'trage wegen' uit. Op een veilige en aangename manier naar school, winkel of werk wandelen en fietsen is de doelstelling. Naast een voetpadenplan, stellen we ook een fietspadenplan op. De oversteekbaarheid op de Prins Boudewijnlaan wordt verbeterd. In de Collegewijk worden nu eerst de snelheidsduivels aangepakt. Het sluipverkeer wordt via een intergemeentelijk verkeerscirculatieplan tegen gegaan.

Edegem maakt werk van een cultuurbeleid die naam waardig. We creëren meer ruimte voor kunst- en cultuurbeleving en zetten de eerste stappen richting een nieuwe, moderne bibliotheek waar niet alleen ruimte is voor boeken, maar diverse socio-culturele activiteiten.

Mensen die het vandaag moeilijk hebben op de arbeidsmarkt krijgen in Edegem extra kansen om een opleiding en bijscholing te volgen via sociale tewerkstellingsprojecten. Het beheer en onderhoud van Fort 5 en Hof ter Linden zijn daarvoor ideale projecten, maar ook het onderhoud van de vele (jeugd)lokalen.

Edegem gaat voor dynamische wijken met meer ruimte voor ontmoeting. Elke wijk moet zijn 'Forum' hebben. Via peterschapsprojecten en wijkbudgetten kunnen Edegemnaren zelf invulling geven aan hun straat of plein. Twee pleinen worden volledig heraangelegd: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein.

Edegem neemt haar verantwoordelijkheid op om de klimaatverandering aan te pakken. We realiseren (eindelijk) een Lokaal Klimaatplan, zetten volop in op energie-efficiëntie, moedigen decentrale energieopwekking aan, en pakken het probleem van energiearmoede aan via derdebetalerssystemen en het energiezuiniger maken van de sociale woningen in Edegem.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), waar wij jaren voor geijverd hebben, zal nu eindelijk zijn rol ten vollen kunnen spelen door actief op te treden op de gronden- en woningmarkt in Edegem. Via het AGB worden nieuwe woonvormen gestimuleerd en uitgebouwd (co-housing, kangoeroewonen, assistentiewoningen,…). De site Berkenhof wordt gereserveerd voor een kleinschalig, betaalbaar en energiezuinig woonproject.

En tot slot: samen met onze twee andere coalitiepartners gaan we voor een andere bestuursstijl. Meer open en transparant en met meer mogelijkheden voor onze inwoners om te participeren. We voeren een positief personeelsbeleid en werken naar een doorgedreven integratie van de ondersteunende diensten van het OCMW en de gemeente.

Lees het volledige bestuursakkoord en de officiële aankondiging hier: http://groenedegem.net/wp/?p=703

Op de foto de Groene onderhandelaars samen met een La Chouffe-kabouter op het visieweekend met N-VA en Open VLD in Achouffe.

FacebookTwitter

Eén gedachte over “Groen Edegem fier op bestuursakkoord”

  1. dat belooft!
    Fijn dat er zo'n enthousiasme is! Begin van alles. Doe het rustig, niet te gehaast. We geloven erin!
    succes!!

Reacties zijn gesloten.