Voorstel Groen voorziet betaalbaar wonen voor jongeren en moderne bib in hartje Edegem

Groen Edegem heeft een concreet voorstel klaar waarmee het een nieuwe invulling wil geven aan de site Berkenhof, een gebied van ongeveer één hectare. Groen wil de eerste community land trust stichten in de provincie Antwerpen. De site Berkenhof is daar voor de uitgelezen plek. Het is één van de weinige gebieden in Edegem die nog volledig in handen zijn van de gemeente zelf. We kunnen dus in een toekomstig woonproject de regie volledig in eigen handen houden.

Een community
land trust
is een systeem waarbij wij als overheid eigenaar blijven van de
grond, maar niet per se van de woningen die we erop bouwen. Als gemeente
voorzien we energiezuinige starterswoningen voor jonge mensen met een laag
inkomen. De koper koopt enkel de woning en niet de grond. De kopers krijgen een
startpremie, nodig om de kosten voor een lening te kunnen betalen. Ze hebben
het volledige genot van de woning, net als alle andere eigenaars van woningen.
Wanneer de woning opnieuw wordt verkocht, betaalt met de starterspremie terug
aan de trust en ook een deel van de
meerwaarde gerealiseerd op de woning. De woning kan zo opnieuw mét premie en
tegen betaalbare prijs verkocht worden aan nieuwe geïnteresseerde jonge mensen
die minder kapitaalkrachtig zijn.

In een community
land trust
draait het om meer dan alleen eigenaar zijn van een woning. Men
is ook lid van de trust en alle leden
bepalen ook mee wat er met hun wijkje gebeurt (eventuele inplanting van
diensten, aanleg openbaar domein) of kunnen beroep doen op de trust in geval van verbouwingen of
bepaalde problemen. De opvolging en het beheer van de trust gebeurt door het recent opgerichte Autonoom Gemeentebedrijf.

Plaats voor ontmoeten in moderne bib

In dit nieuwe project willen we naast betaalbare,
energiezuinige woningen ook een nieuwe, dynamische bibliotheek realiseren, en
dit met respect voor het historisch karakter van Villa Berkenhof. De huidige
villa Berkenhof is door jarenlange leegstand compleet verwaarloosd. Creatieve
architecten moeten elementen van villa Berkenhof, zoals bijvoorbeeld de
voorgevel, kunnen integreren in een nieuwbouwproject dat functioneel en
duurzaam is. Edegemnaren moeten er naar een nieuwe bibliotheek kunnen komen die
meer is dan een klassieke ontleenbib, maar een dynamisch ontmoetingscentrum
waar informatie en cultuur centraal staan, net als de smakelijke koffie en thee,
al dan niet op het aanpalend terrasje. De huidige bib barst uit haar voegen. Het
VCOB (Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken) adviseert voor onze gemeente
een oppervlakte van 1700m2. De huidige vloeroppervlakte bedraagt
878m2. Bovendien betalen we ons al 30 jaar blauw aan huur en
energiekosten: ondertussen 25.000 euro per jaar aan huur en 17.000 euro aan gas
en elektriciteit.
Een aardig bedrag om te investeren in een nieuwbouw, denken wij dan.

Extra zuurstof voor het straten rond het centrum

De verhuis van de gemeentelijke diensten uit
de magazijnen in de Heldenstraat en het Berkenhof geeft ons ook de kans om
extra zuurstof te bieden voor de straten rond het gemeenteplein van Edegem. De Heldenstraat,
Florent Geverstraat en Victoriastraat kennen zoals vele straten in Edegem een hoge
parkeerdruk. Een ondergrondse parking kan de buurt en de omliggende straten
opnieuw adem- en speelruimte geven en de parkeerdruk aanzienlijk verminderen.
De geparkeerde auto verdwijnt zoveel mogelijk ondergronds. Voor de praktische
en financiële haalbaarheid kunnen we ons onder meer laten inspireren door het
nieuwe woonproject op de voormalige RECO-site aan de Omheininglei waar 79
ondergrondse parkings gerealiseerd zullen worden. Bovengronds herleven de
woonstraten als openbare ruimte om te wandelen en te spelen. We voorzien in het
nieuwe woonproject voldoende nieuw groen, speelruimte en rustpunten. Grotere
groengebieden zoals Hof Ter Linden, het Fort 5, Meihof, of de Romeinse Put zijn
uitermate belangrijk, maar dat geldt zeker ook voor de vele groene ‘sproeten’
die we in de wijken moeten voorzien. Zij zijn cruciaal om buurten aangenaam en
levendig te maken.

Voor
heel wat praktische en veel gestelde vragen over de community land trust, kan je op de webpagina terecht van CLT
Brussel: http://communitylandtrust.wordpress.com/faq/veel-gestelde-vragen.

FacebookTwitter

4 gedachten over “Voorstel Groen voorziet betaalbaar wonen voor jongeren en moderne bib in hartje Edegem”

  1. Out-of-the-box idee. Waarom niet. Let maar op dat onze burgervader niet met dit idee gaat lopen. Hij is daar goed in: remember het bestuursakkoord van 6j geleden…

  2. Goed idee, die community land trust. Zag onlangs ook programma over Duitse stad Freiburg die op heel ecologische wijze werd aangelegd, met veel gemeenschappelijk groen…. Maar waarom enkel voor jonge mensen ? 'n Goede mix moet ook kunnen. Als recent alleenstaande moeder met 4 kinderen vrees ik binnenkort Edegem te moeten verlaten owv de te dure woningen hier.

  3. Hoe staat het met de bouwplannen NU, 5 juni 2013? Gaat dit projekt door of moet men deze illusie laten vallen ?

  4. Rita,
    Onze Dienst Uitvoering is nog steeds gevestigd in de hangars die uitgeven aan de Heldenstraat. Zij verhuizen, zodra de wegeniswerken op Kattenbroek (richting Ecopark) zijn uitgevoerd, naar de Gemeentehallen op de Prins Boudewijnlaan.
    Het gebouw Villa Berkenhof zit nog steeds in een onteigeningsprocedure.
    We zijn met dit project dus nog niet aan de spreekwoordelijke "nief patatten".

Reacties zijn gesloten.